Pennu cyllideb y Cyngor 2024-2025

Rhannu Pennu cyllideb y Cyngor 2024-2025 ar Facebook Rhannu Pennu cyllideb y Cyngor 2024-2025 Ar Twitter Rhannu Pennu cyllideb y Cyngor 2024-2025 Ar LinkedIn E-bost Pennu cyllideb y Cyngor 2024-2025 dolen

Mae’r ymgynghoriad hwn bellach wedi cau. I weld yr adroddiad ymgynghori llawn a'r atodiadau cysylltiedig, sgroliwch i lawr a gweld adran 'Dogfennau' y dudalen hon.

Pam rydym yn ymgynghori?

"Dros y 3 blynedd nesaf, mae Caerffili yn wynebu diffyg cyllidebol o tua £66 miliwn, felly, mae angen i ni wneud rhai newidiadau sylweddol er mwyn llenwi’r bwlch enfawr hwn yn y gyllideb" meddai'r Cynghorydd Sean Morgan, Arweinydd y Cyngor.

"Rydyn ni'n adolygu ac yn trawsnewid llawer o’n gwasanaethau i nodi arbedion effeithlonrwydd a chyflawni newid cadarnhaol, ond, yn anochel, bydd angen i ni hefyd wneud rhai penderfyniadau anodd dros y 12 mis nesaf i fantoli ein cyfrifon,” ychwanegodd.

Mae rhai o’r cynigion allweddol yn adroddiad y gyllideb yn cynnwys:

 • Cynnydd 6.9% arfaethedig yn Nhreth y Cyngor ar gyfer 2024/25
 • £19.5 miliwn o arbedion parhaol
 • £11.4 miliwn o arbedion dros dro
 • Defnyddio £11.3 miliwn o gronfeydd wrth gefn y Cyngor tuag at arbedion

Ffyrdd o fynegi eich barn

Os hoffech rannu eich barn, cwblhewch yr arolwg ar-lein neu argraffu’r arolwg a'i ddychwelyd yn y post i: Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili, Tîm Ymgysylltu, Tŷ Penallta, Parc Tredomen, Ystrad Mynach, Hengoed. CF82 7PG.

Mae'r arolwg hwn ar gael yn Saesneg. Mae ar gael mewn ieithoedd a fformatau eraill ar gais. This survey is available in English. It is available in other languages and formats on request.

Bydd nifer o sesiynau galw heibio wyneb yn wyneb yn cael eu cynnal ledled y Fwrdeistref Sirol. Mae croeso i breswylwyr alw i mewn am sgwrs gydag aelod o dîm ymgysylltu’r Cyngor yn y lleoliadau canlynol:

Dyddiad:
Lleoliad:
Amser:
Dydd Llun 29 Ionawr
Llyfrgell Nelson
10.00am-12.00pm
Dydd Mawrth 30 Ionawr
Llyfrgell Coed Duon
10.00am-12.00pm
Dydd Mawrth 30 IonawrLlyfrgell Bargod4.30pm-6.30pm
Dydd Iau 1 Chwefror
Llyfrgell Ystrad Mynach
10.00am-12.00pm
Dydd Llun 5 Chwefror
Llyfrgell Rhymni
10.00am-12.00pm
Dydd Mercher 7 Chwefror
Llyfrgell Rhisga
3.00pm-5.00pm
Dydd Iau 8 Chwefror
Lyfrgell Trecelyn
10.00am-12.00pm
Dydd Gwener 9 Chwefror
Llyfrgell Caerffili
11.00am-1.00pm


Yn ogystal, mae dwy sesiwn galw heibio ar-lein wedi'u trefnu:

 • Dydd Mercher 31 Ionawr 11.00am-12.00pm
 • Dydd Iau 8 Chwefror 2.00pm-3.00pm

Mae gofyn i drigolion sy'n dymuno mynychu un o'r sesiynau ar-lein e-bostio YmgysylltiadCyhoeddus@caerffili.gov.uk gyda'r dyddiad sydd well gennych chi, a bydd dolen i fynychu'r sesiwn ar-lein yn cael ei darparu.

Mae gofyn i unrhyw un sydd ag unrhyw ofynion penodol, megis mynediad, dolen glyw, sydd angen cyfleusterau cyfieithu neu sy’n dymuno defnyddio’r Gymraeg yn unrhyw un o’r sesiynau galw heibio, gysylltu â’r tîm ar YmgysylltiadCyhoeddus@caerffili.gov.uk neu ffonio 01443 864380.


Dyddiad disgwyliedig y canlyniadau

Cafodd canlyniadau'r ymgynghoriad eu bwydo i mewn i'r adroddiad cyllideb drafft terfynol i'w ystyried gan y Cabinet a'r Cyngor Llawn ddiwedd mis Chwefror.

Pam rydym yn ymgynghori?

"Dros y 3 blynedd nesaf, mae Caerffili yn wynebu diffyg cyllidebol o tua £66 miliwn, felly, mae angen i ni wneud rhai newidiadau sylweddol er mwyn llenwi’r bwlch enfawr hwn yn y gyllideb" meddai'r Cynghorydd Sean Morgan, Arweinydd y Cyngor.

"Rydyn ni'n adolygu ac yn trawsnewid llawer o’n gwasanaethau i nodi arbedion effeithlonrwydd a chyflawni newid cadarnhaol, ond, yn anochel, bydd angen i ni hefyd wneud rhai penderfyniadau anodd dros y 12 mis nesaf i fantoli ein cyfrifon,” ychwanegodd.

Mae rhai o’r cynigion allweddol yn adroddiad y gyllideb yn cynnwys:

 • Cynnydd 6.9% arfaethedig yn Nhreth y Cyngor ar gyfer 2024/25
 • £19.5 miliwn o arbedion parhaol
 • £11.4 miliwn o arbedion dros dro
 • Defnyddio £11.3 miliwn o gronfeydd wrth gefn y Cyngor tuag at arbedion

Ffyrdd o fynegi eich barn

Os hoffech rannu eich barn, cwblhewch yr arolwg ar-lein neu argraffu’r arolwg a'i ddychwelyd yn y post i: Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili, Tîm Ymgysylltu, Tŷ Penallta, Parc Tredomen, Ystrad Mynach, Hengoed. CF82 7PG.

Mae'r arolwg hwn ar gael yn Saesneg. Mae ar gael mewn ieithoedd a fformatau eraill ar gais. This survey is available in English. It is available in other languages and formats on request.

Bydd nifer o sesiynau galw heibio wyneb yn wyneb yn cael eu cynnal ledled y Fwrdeistref Sirol. Mae croeso i breswylwyr alw i mewn am sgwrs gydag aelod o dîm ymgysylltu’r Cyngor yn y lleoliadau canlynol:

Dyddiad:
Lleoliad:
Amser:
Dydd Llun 29 Ionawr
Llyfrgell Nelson
10.00am-12.00pm
Dydd Mawrth 30 Ionawr
Llyfrgell Coed Duon
10.00am-12.00pm
Dydd Mawrth 30 IonawrLlyfrgell Bargod4.30pm-6.30pm
Dydd Iau 1 Chwefror
Llyfrgell Ystrad Mynach
10.00am-12.00pm
Dydd Llun 5 Chwefror
Llyfrgell Rhymni
10.00am-12.00pm
Dydd Mercher 7 Chwefror
Llyfrgell Rhisga
3.00pm-5.00pm
Dydd Iau 8 Chwefror
Lyfrgell Trecelyn
10.00am-12.00pm
Dydd Gwener 9 Chwefror
Llyfrgell Caerffili
11.00am-1.00pm


Yn ogystal, mae dwy sesiwn galw heibio ar-lein wedi'u trefnu:

 • Dydd Mercher 31 Ionawr 11.00am-12.00pm
 • Dydd Iau 8 Chwefror 2.00pm-3.00pm

Mae gofyn i drigolion sy'n dymuno mynychu un o'r sesiynau ar-lein e-bostio YmgysylltiadCyhoeddus@caerffili.gov.uk gyda'r dyddiad sydd well gennych chi, a bydd dolen i fynychu'r sesiwn ar-lein yn cael ei darparu.

Mae gofyn i unrhyw un sydd ag unrhyw ofynion penodol, megis mynediad, dolen glyw, sydd angen cyfleusterau cyfieithu neu sy’n dymuno defnyddio’r Gymraeg yn unrhyw un o’r sesiynau galw heibio, gysylltu â’r tîm ar YmgysylltiadCyhoeddus@caerffili.gov.uk neu ffonio 01443 864380.


Dyddiad disgwyliedig y canlyniadau

Cafodd canlyniadau'r ymgynghoriad eu bwydo i mewn i'r adroddiad cyllideb drafft terfynol i'w ystyried gan y Cabinet a'r Cyngor Llawn ddiwedd mis Chwefror.